Thông tin chuyển khoản

Khách hàng lấy HĐ GTGT:

  • Tài khoản: Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại An Khánh
  • Số TK:19128065570014
  • Ngân hàng: Techcombak
  • Chi nhánh: Center Hoàng Quốc Việt

Khách hàng không lấy HĐ GTGT:

  • Tài khoản: Nguyễn Chí Dũng
  • Số TK:14022372702016
  • Ngân hàng: Techcombak
  • Chi nhánh: Center Hoàng Quốc Việt

Trân trọng!